ANG NAIS KO

Leave a comment

click below for attached..
lyrics+chords

Advertisements

ALAY NG PAGSAMBA

Leave a comment

click below for attached…
lyrics+chords

PUPURIHIN KA SA AWIT

Leave a comment

click below for attached..
lyrics+chords

DAHIL IKAW ANG DIYOS

Leave a comment

click below for attached..
lyrics+chords

BABAD SA PRESENSIYA MO

Leave a comment

click below for attached..
lyrics+chords

AAWIT SASAYAW

Leave a comment

click below for attached…
lyrics+chords

WALA NA NGANG IBA

Leave a comment

artist: –
-gmac09-

TALATA
Wala na ngang ibang katulad Mo
Wala na ngang iba na hihigit pa sa Iyo
Ikaw ang Diyos magpakailanman
Ang may likha ng lupa at kalangitan
Wala na ngang ibang katulad Mo

TALATA II
Sa puso ko’y Ikaw lamang
Ang maghari at manahan
Ang Siyang sumakop sa aking kalooban

TALATA III
Nagtitiwala ng lubos
Tanging sa Iyo lamang, O Diyos
Pagka’t wala na ngang ibang katulad Mo

Pagka’t wala na ngang ibang katulad Mo

click below for chords…
wala na ngang iba

Older Entries