artist: –
-gmac09-

TALATA
Wala na ngang ibang katulad Mo
Wala na ngang iba na hihigit pa sa Iyo
Ikaw ang Diyos magpakailanman
Ang may likha ng lupa at kalangitan
Wala na ngang ibang katulad Mo

TALATA II
Sa puso ko’y Ikaw lamang
Ang maghari at manahan
Ang Siyang sumakop sa aking kalooban

TALATA III
Nagtitiwala ng lubos
Tanging sa Iyo lamang, O Diyos
Pagka’t wala na ngang ibang katulad Mo

Pagka’t wala na ngang ibang katulad Mo

click below for chords…
wala na ngang iba

Advertisements