artist: –
-gmac09-

TALATA
ANG PUSO KO AY DINUDULOG SA IYO
NAGPAPAKUMBABA, NAGSUSUMAMO
PAGINDAPATIN MO IKAW AY MAMASDAN
MAKANIIG KA AT SA IYO AY PUMISAN

TALATA-II
ANG PUSO KO AY DINUDULOG SA IYO
NAGPAPAKUMBABA, NAGSUSUMAMO
PAGINDAPATIN MO IKAW AY MAMASDAN
MAKANIIG KA AT SA IYO AY PUMISAN

KORO
LOOBIN MONG ANG BUHAY KO’Y
MAGING BANAL MONG TAHANAN
LUKLUKAN NG IYONG WAGAS NA PAGSINTA
DALUYAN NG WALANG HANGGANG
MGA PAPURI’T PAGSAMBA
MAGHARI KA O DIYOS NGAYON AT KAILANMAN

KORO2
LOOBIN MONG ANG BUHAY KO’Y
MAGING BANAL MONG TAHANAN
LUKLUKAN NG IYONG WAGAS NA PAGSINTA
DALUYAN NG WALANG HANGGANG
MGA PAPURI’T PAGSAMBA
MAGHARI KA O DIYOS NGAYON AT KAILANMAN
MAGHARI KA O DIYOS NGAYON AT KAILANMAN

click below for chords…
banal mong tahanan

Advertisements